جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلي > اخبار 
اخبار


حضور مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا در نمايشگاه استان خوزستان
 
 

دهمين نمايشگاه تخصصي صنعت نفت خوزستان كه از روز پنجشنبه مورخ 1 الي روز يكشنبه 4 آذر ماه 97 در مركز استان خوزستان شهر اهواز پايتخت نفت و انرژي برگزار گرديد، و حضور اين مديريت در غرفه شركت ملي نفت ايران با هدف ايجاد بستري مناسب در جهت همكاري مشترك شركت هاي توانمند داخلي با شركتهاي خارجي به منظور زمينه سازي جهت آشنائي آنها با فرصتهاي سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي به منظور تقويت شركت هاي داخلي توسط كارشناسان اين مديريت در غرفه و همچنين مراجعه به غرفه هاي صنعتگران، سازندگان شركتهاي داخلي وخارجي به منظور تبادل تجربيات و دستاوردها وتوليداتشان در مشاركت با يكديگر اثر بخشي ويژه داشته، گزارش كارشناسان معاونت مهندسي بررسي منابع و ساير كارشناسان ذيربط كه در نمايشگاه حضور داشتند و با توجه به حضور بيش از دويست شركت داخلي و نمايندگان شركتهاي خارجي در نمايشگاه اهواز و موقعيت استراتژيك جغرافيائي استان خوزستان اميد آن را دارند كه پيشرفت در اقتصاد منطقه ،در دستيابي به سياستهاي اقتصاد مقاومتي و تقويت بنيان هاي ساخت داخل با سرعت بيشتري برنامه ريزي و اجرا خواهد شد.

 

نسخه چاپي 
ارسال به دوست 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد