جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلي > اخبار 
اخبار


گرد همائي مديران و روساي تداركات و بازرگاني شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران
 
 اولين نشست هم انديشي مديران و روساي تداركات و بازرگاني شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران دوشنبه 26 آذرماه1397 در محل مديريت پشتيباني ساخت و تأمين كالا برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور جناب آقاي دكتر خليلي معاون محترم مدير عامل در امور عمليات غير صنعتي و به ميزباني مديريت پشتيباني ساخت و تأمين كالا برگزار گرديد، كليه مسائل و موارد مرتبط با تأمين كالا، چالشها و موانع پيش رو درامر تداركات و تأمين كالاهاي مورد نياز صنعت نفت در شرايط حساس كنوني مطرح و راهكارهاي پيشنهادي مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت.

همچنين مقرر شد با تداوم جلسات مزبور در مديريت پشتيباني ساخت و تأمين كالا به عنوان متولي امر در شركت ملي نفت ايران، در راستاي ايجاد وحدت رويه در تصميم گيريها و فرآيندهاي انجام كار، تمهيدات لازم به منظور به حداقل رساندن چالش هاي فرا رو و اتخاذ راهكارهاي اجرايي مناسب با هدف رفع موانع بحران و گذر از موقعيت خطير كنوني مد نظر قرارگيرد.


نسخه چاپي 
ارسال به دوست 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد