جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلي > اخبار 
اخبار


حضور مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا در نمايشگاه استان فارس شيراز 23 الي 26 مهرماه
 
 

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي و تخصصي صنعت نفت و گاز، پتروشيمي به همراه نمايشگاه ايمني ،بهداشت و محيط زيست از 23 الي 26 مهرماه 96 در مركز استان فارس شهر شيراز برگزار گرديدكه حضور اين مديريت در غرفه شركت ملي نفت ايران با هدف ايجاد بستري مناسب در جهت همكاري مشترك شركت هاي توانمند داخلي با شركتهاي خارجي به منظور زمينه سازي جهت آشنائي آنها بافرصتهاي سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي به منظور تقويت شركت هاي داخلي توسط كارشناسان اين مديريت در غرفه و همچنين مراجعه به غرفه هاي صنعتگران، سازندگان شركتهاي داخلي وخارجي به منظور تبادل تجربيات و دستاوردها وتوليداتشان در مشاركت با يكديگر اثر بخشي ويژه داشته است. لذا با توجه به حضور بيش از يكصد شركت داخلي و خارجي در نمايشگاه شيراز و موقعيت استراتژيك جغرافيائي استان فارس با مناطق ويژه پارس جنوبي، پتروشيمي ماهشهر، مناطق نفت خيز جنوب و... اميد آن را دارند كه پيشرفت در اقتصاد منطقه ،در دستيابي به سياستهاي امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي،.. استان فارس بسيار حائز اهميت خواهد بود.

 

نسخه چاپي 
ارسال به دوست 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مديريت پشتیبانی ساخت و تامين کالای نفت تهران می باشد